Ýletiþim
   0542 218 2342
Mail
   info@ysmmedia.com

Ysm Media /
Beylikdüzü özel web tasarım kursu

Sistemde, web tasarıma ait öğrenmeniz gerekenler editörü ile web sayfası tasarımları yapabilme ilgi ve becerisinin eğitimleri bulunmakta.

Konu Başlıkları: HTML ile Basit Web İşlemleri, HTML ile Gelişmiş Web İşlemleri, Stil Şablonu (CSS), Web Tasarım Editörüne Giriş, Web Tasarım Editöründe İleri Uygulamalar, Web Tasarım Editörü ile Veri Tabanı İşlemleri.

İstihdam Alanları: Bilişim sektöründe web tasarımı, ağ kurulum ve yönetimi, veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren; web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruluşlarda vb. yerlerde çalışabilirler.

 

      Günümüzde  mesleklerin  değişim  ile  karşı  karşıya  olması  ve  daha karmaşık bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, meslekî yeterliklerin de geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hâle getirmektedir.

     Program  çalışmaları  kapsamında  yapılan  sektör  tarama  ve  inceleme çalışmaları sonucunda sektörde faaliyet gösterilen meslekler saptanarak, bu meslekler ikinci,  üçüncü  ve dördüncü seviye meslek  gruplarına ayrılmıştır.


   Sektörde  çalışan  kişilerin  görüş  ve  önerilerinden  yola  çıkılarak  her  meslek dalına  ait  anket  soruları  hazırlanmış,  daha  sonra  anketler  yurdun  çeşitli bölgelerinde uygulanarak mesleklere özgü yeterlikler belirlenmiştir.


    Program  geliştirme  sürecinin  her  aşamasında  üniversitelerin  ve ülkemizin önde gelen sektör temsilcileri ile iş birliği  yapılmış kişi ve kurumların program  çalışmalarına  doğrudan  katkıları  sağlanmıştır.  Sektör  ve  yükseköğretim kurumlarının beklentileri programa yansıtılarak, mesleklere ait belirlenen yeterlikler öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturmuştur. 

     Uluslararası düzeyde meslek elemanlarından beklenen yeterlikler çeşitliaraştırmalar ve yerli/yabancı uzman görüşlerine dayanılarak tespit edilmiş, elde edilen sonuçlar program çalışmalarına aktarılmıştır.


     Bilişim Teknolojileri alanı öğretim programları, gelişmelere bağlı olarak esnek  ve  sürekli  güncellenmeye  uygun  bir  yapıda  tasarlanmıştır.  Bireyler kazandıkları   güncel   meslekî   yeterlikler   doğrultusunda   istihdam edilebileceklerdir. Bilişim  Teknolojileri  alanı  altında  yer  alan  mesleklerde   ulusal   ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye meslekî yeterlikler kazandıracak eğitim ve öğretim olanağı sunulmuştur.

 

   ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

 
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
 

  1.Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

  2.Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

  3.Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

  4.Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

  5.Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

Beylikdüzü web tasarımı olarak, web tasarım bilgilerini öğrenmek isteyenlere bu fırsatı sunuyoruz,

 

Beylikdüzü Seo Hizmetleri,

Beylikdüzü Seo,

Beylikdüzü Web Tasarım,

Beylikdüzü Yazılım,

Esenyurt Web Tasarım,

Esenyurt Seo Hizmetleri

Esenyurt Seo,

Başakşehir Web Tasarım,

Beylikdüzü Web Tasarım Firmaları

Beylikdüzü web tasarım kursu

arama motorlarıyla %100 uyum
Arama Motoru Optimizasyonu (SEO); web sitenizin anahtar kelimeler ile arandığında Arama Motorlarında ilk sayfada, Üst sırada Çıkmasını sağlayan web sitesi iÇi ve web sitesi dışında yapılan uygulamalardır.
kolay iÇerik gÜncelleme
Arama Motoru Optimizasyonu (SEO); web sitenizin anahtar kelimeler ile arandığında Arama Motorlarında ilk sayfada, Üst sırada Çıkmasını sağlayan web sitesi iÇi ve web sitesi dışında yapılan uygulamalardır.
responsive web tasarım
Arama Motoru Optimizasyonu (SEO); web sitenizin anahtar kelimeler ile arandığında Arama Motorlarında ilk sayfada, Üst sırada Çıkmasını sağlayan web sitesi iÇi ve web sitesi dışında yapılan uygulamalardır.